Nei viena grupė, nei viena organizacija ir netgi komanda, negali ilgai gyvuoti be lyderio. Šiandien Lietuvoje galima atrasti net nemažai literatūros apie lyderius. Deja, ten dažniausiai kalbama ne apie esminius dalykus, kurie yra susiję su lyderyste.  Pasitaiko netgi taip, kad lyderiui pripaišomos tokios savybės, kurios sumenkina pačio lyderio statusą ir netgi jo vaidmenį grupėje. Lietuvoje netgi yra platinamas toks reikalavimas, kad lyderis turi būtinai būti ir charizmatiška asmenybe. Štai, pavyzdžiui, DELFI portale yra teigiama, kad “charizma – graikų kalbos žodis, reiškiantis dovaną. Šis terminas atkeliavo iš religinės filosofijos diskurso, kur buvo vartojamas apibūdinti „asmenybės gebėjimą pelnyti kitų žmonių palankumą ir tikėjimą tokio asmens neribotomis galimybėmis“.                                                                                                                                     Vėliau šis žodis imtas vartoti plačiau, paplito aukštesniuose visuomenės sluoksniuose. Šiandien charizma reiškia „asmens savybes, keliančias pagarbą ir susižavėjimą tokiu žmogumi kaip lyderiu, galinčiu pasirūpinti kitais ir vesti juos į šviesų rytojų“, rašo shkolazhizni.ru.“  Paskutinis sakinys yra toks miglotas, kad nelabai suprasi už kokias savybes jis susilaukia tokios pagarbos. Bet toliau yra aiškinama, kokios gi yra tos lyderio savybės: “Empatija yra svarbiausias lyderio bruožas“. Pažiūrėkime į Wikipediją, ką gi reiškia šitas žodis: “Empatija (gr. εμπάθεια ‘stipri aistra, įsijautimas’) yra gebėjimas įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus; altruizmo pagrindas. Empatija susijusi su savivoka, savo jausmų pažinimu, vėliau savistabos rezultatus pritaikant bendravime su kitais. Žmogaus emocijos siejamos su mąstymu, įsitikinimais bei troškimais, todėl empatija pasižymintys žmonės paprastai gali tiksliau apibūdinti kito žmogaus minčių kryptį ir nusiteikimą (nuotaiką). Empatija nėra įgimta, ją reikia išugdyti“.

Na, empatija yra reikalinga kiekvienam žmogui, ne tik lyderiui. O toliau yra pateikiami šie lyderio bruožai: 1) Sumanus žaidimas simboliais; 2)Galia; 3) Ištvermė;  4) Gebėjimas planuoti, duoti įsakymus ir siekti jų įvykdymo; 5) Gebėjimas paslaptingai reikiamu laiku atsirasti reikiamoje vietoje; 6) Gebėjimas “prarasti pusiausvyrą“; 7) Bendravimo įgūdžiai, gebėjimas sutarti su kitais žmonėmis, pelnyti jų meilę ir palankumą, palikti gilų įspūdį (http://www.delfi.lt/gyvenimas/karjera/kas-yra-charizma-ir-kaip-tapti-charizmatisku-lyderiu.d?id=55535793). 
Ir taip, perskaičius šiuos bruožus, vaizduotėje gali iškilti ir žinomi iš literatūros kūrinių didvyriai. Vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenusiems Sovietų sąjungoje, gali kilti netgi tokios asociacijos, susijusios su Mosfilmo kinostudijoje sukurtu filmu “Komunistas“. Būtent filme vaizduojamas didvyris atitinka visus tuos tame straipsnyje įvardintus lyderio bruožus.

   Tad pabandykime išsiaiškinti ne literatūrinių herojų lyderystės bruožus (nors iš literatūros yra ko pasimokyti ir mes visi iš jos ko nors išmokstame), tačiau tuos bruožus, kurie yra reikalingi vadovui realiame šiandieniniame gyvenime. Gana tiksliai apie tai aprašė savo straipsnyje (1971 m. spalio 29 d.) “Lyderystė“ L.Ronas Habardas (L.Ron Hubbard). 

service-square-effective-leadership-tools_en_US

                            LYDERYSTĖ

   Kad susitvarkyti su savo darbu, vadovas privalo būti tokiu žmogumi, nuo kurio kiti būtų pasiruošę  gauti įsakymus.    

  Pirmiausia, ko reikalauja iš lyderio bet kas, kas eina paskui jį, – tai išlaikyti išbandymus, susijusius su jo kompetetingumu.  Ar žino lyderis, ką jis daro? Visa tai jau yra įtraukta į žodžio “vadovas“ apibrėžimą. Tokiu būdu, jeigu vadovas atitinka tiems reikalavimams, kurie yra nurodyti apibrėžimuose, tai tie, kuriems jis privalo perduoti įsakymus, greičiausiai pažiūrės į tuos įsakymus su pasitikėjimu.  

   Su lyderyste yra susiję ir daug paslaptingų dalykų (jo gabumai ir įgūdžiai išskiria šį žmogų ir tampa nesuprantami kitiems, nes peržengia jų suvokimo ribas). Didesnė dalis tokio paslaptingumo yra nonsensas; tačiau būtina, kad tas, kuris veda kitus paskui save, sugebėtų pats pritraukti kitų dėmesį ir mokėtų įkvėpti ir sudominti kitus. Jau net vien tai, kad vadovas žino apie dalyką ar organizaciją daugiau nei kiti, gali iššaukti pagarbų požiūrį į jį  ar net susižavėjimą juo.  

  Gebėjimas bendrauti, jausti affinity (anglų k. affinity – reiškia giminingumą, prieraišumą arba prieraišumo prie kito žmogaus ar prie ko nors laipsnį, pvz., nuo neapykantos iki meilės  ir atvirkščiai) savo sričiai ir savo bendradarbiams, taip pat ir gebėjimas suvokti egzistuojančių aplinkybių realybę, – visa tai yra bendras gero vadovo rodiklis. Visa tai veda link supratimo.  Toks vadovas, kuriam trūksta tokių savybių ir gebėjimų, vargu ar bus lydimas didelės sėkmės.

  Supratimas, kuris yra sujungtas kartu su kompetetingumu, galimai, gali būti pačiu geriausiu arba idealiausiu vadovo gerų savybių deriniu.   

   Gebėjimas vesti paskui save  –  galimai susideda iš įsitikinimų ir reiklumo, ir šie bruožai dažnai yra laikomi vieninteliais bruožais, kurie yra būtini lyderiui, pamirštant apie kompetetingumą. Ir nors pavaldiniai priima šiuos bruožus (jie priima juos tokiu laipsniu, kiek jie yra pasiruošę paklusti), tačiau šios savybės nėra garantija vadovui, kad jis įgytų ilgalaikį pranašumą.  Nežiūrint į tai, kad šios savybės yra būdingos geram vadovui, tačiau jos negali būti pakaitalas kitoms savybėms ir jos nepadės vadovui įveikti galimus sunkumus. Jis privalo iš tikrųjų suprasti, ką jis veikia, ir pastoviai ilgą laiką demonstruoti savo kompetetingumą, kad išsikovotų pagarbą ir pasitikėjimą.

   Visi didieji lyderiai turėjo aiškiai išreikštą tikslingumą ir galią. Tokiam lyderiui be to reikia turėti šiokią tokią dalį drąsos ir vyriškumo.

   Žmogus, kuris nori patikti, niekada nebus lyderiu. Nors žmonės ir sako, kad jie eina paskui tuos, kas jiems patinka, bet visgi eina paskui tuos, kuriems užtenka drąsos užbaigti pradėtus darbus iki galo. Jeigu surinkti žymų kiekį istorinių pavyzdžių ir atlikti jų analizę, tai tampa aišku, kad žmonės eina paskui tuos, kuriuos jie gerbia. Pagarba – tai pripažinimas to, kad vadovas įkvepia, užtikrintai siekia tikslo įgyvendinimo ir yra kompetetingas. 

    Nesunku įgyti šias lyderio savybes, jeigu jos yra suprantamos.   

*********************************************************************

Jeigu jums priimtinas aktyvus gyvenimo būdas, lyderystė, mokėjimas bendrauti, gebėjimas būti efektyviu darbuotoju ar vadovu, tai kviečiame konsultuotis pas mus verslo, administravimo ir asmeninių kolizijų ar jūsų tobulėjimo klausimais. Jūsų potencialas yra kur kas didesnis, negu jūs jį įsivaizduojate. Išnaudokite jį savo ir kitų labui. Mes atsižvelgiame į kiekvieno žmogaus poreikius ir galimybes ir dažnai dirbame su juo individualiai, nes tikimės, kad ateityje jis gali tapti mūsų partneriu. Kurkite modernią Lietuvą ir ta kūryba prasideda nuo jūsų žinojimo kaip tai padaryti. Know-How (žinau kaip) technologija yra būtent tai, ko jums reikia šiandien jūsų verslui ir jums pačiam, kaip asmenybei. 

 Klauskite, rašykite, skambinkite ir mes jums atsakysime: 

ggc.klaipeda@gmail.com

Tel.: +37060287708

Norintiems įsigyti knygą “Dianetika. šiuolaikinis mokslas apie protą“ žiūrėkite čia:

Dianetika. Šiuolaikinis mokslas apie protą

Skaitykite toliau: Emocijos darbo vietoje

     TAPKITE KOMPETETINGU VADOVU

   Kad tapti kompetetingu vadovu, jums gali prireikti konsultacijų. Jeigu jūsų kompanija yra gana didelė, tai jums galime rekomenduoti ir konsultantų iš įvairių pasaulio šalių. Vienas iš geriausių WISE ( kas tai yra WISE atrasite čia: https://zinaukaip.com/2012/11/27/habardo-administravimo-technologija-jau-taikoma-baltijos-salyse/) konsultantų yra Patrick Valtin, kuris konsultavo tokias kompanijas kaip BMW, GM Motors, Ford, IBM, Mercedes, Renault, Toyota ir daugelį kitų pasaulyje žinomų kompanijų. Jis kartu yra ir ryškus lyderis. Žemiau galite pažiūrėti keletą video ištraukų apie Patrick Valtin vedamus seminarus.

Patrick Valtin yra žinomas konsultantas ir treneris, kurio gyvenimo ritmas yra susijęs su daugybe skraidymų, laiko juostų keitimu, kadangi jis veda seminarus įvairiose pasaulio šalyse. Jis yra WISE konsultantas ir didžiausios Europoje “U-MAN Belgium“ Tarybos Pirmininkas. Ši kompanija apmoko ir konsultuoja L.Rono Habardo Administravimo technologijos pritaikymo klausimais. Jis turi Pietų Karolinos Universiteto MBA laipsnį (verslo administravimo magistras) žmogiškųjų resursų srityje. Taip pat jis baigė “Organizacijos vadovo kursą“ pagal Habardo technologiją.
Patrick Valtin yra trijų vaikų tėvas, turi laimingą šeimą ir kaip, buvęs žymus sportininkas, sportuoja iki pat šiandien. Štai jo pasiekimai sporte:
*Taekvondo – juodasis diržas, 3 Danas
*Šinšokai – Juodasis diržas, 1 Danas
*Taekvondo Europos čempionas 1979 metais
*Karate Europos čempionas, laisvas stilius (atviras čempionatas), 1982 metais
*Kovos menų instruktorius, Belgijos armija, 1980-1981 metais
*Savigynos instruktorius, 1995-2001 metais
*Ralio po Afrikos dykumas dalyvis (Tunisas, Maroko), 1998-2000 metais
*Motociklo Husqvarna pilotas ir lenktynininkas Gastono Rajerio komandoje, 1998,1999 metais.
Dabar treniruojasi su įvairiomis imtynių metodikomis, Džiu-džitsu, Aikido.

 

 

 

 

 

 

 

 


***********************************************************

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-6569412651609801“,
enable_page_level_ads: true
});

Reklama