Jeigu palyginti L.Rono Habardo (L.Ron Hubbard) įvairialypę veiklą, tai visose srityse, kur jis dirbo, galima pamatyti jo patobulintus variantus, įvairias naujoves arba net genialius atradimus, kurie pralenkė ne tik XX amžių, kuriame jis gyveno, bet ir XXI amžių, kuriame jo atradimai bus dar labiau atskleisti ir laipsniškai bus įgyvendinami.      Kadangi viso Rono gyvenimo aspektų neįmanoma yra sutalpinti į vieną straipsnį, tai čia bus kalbama trumpai jo biografiją ir apie jo atradimus švietimo srityje.

       Trumpai apie L.Rono Habardo gyvenimo etapus

     L.Ronas Habardas gimė 1911 metais kovo 13 d. Tildene, Nebrasko valstijoje (JAV). Jo tėvas – Harry Ross  Hubbard buvo JAV Karinio jūros laivyno karininkas, o mama Ledora Mey Hubbard (jos mergautinė pavardė Waterbury).                                                                                             1913 m. mažasis Ronas gyvena su seneliu Lafajetu (Lafayette) Waterbariu Kalispelo mieste Montanos valstijoje. Todėl jaunasis Ronas mokėsi ir iš senelio, o vėliau ir iš juodakojų genties indėnų, kur jis buvo labai pagarbiai priimtas. O kadangi jo mama buvo labai apsiskaičiusi moteris, tai namuose buvo gana daug filosofinių ir žymių autorių knygų, kuriomis jaunasis Ronas turėjo galimybės naudotis.                                                                         1923 m.  Ronas tampa skautu ( JAV “Boy Scouts“).  Skautai (angl. scout – „žvalgas”) – yra visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija. Po metų jau Ronas pasireiškė kaip vienas iš aktyviausių skautų ir gauna nemažai apdovanojimų. Ronas tampa vienu iš keturių jaunuolių, išrinktų atstovauti skautams Nacionalinėje berniukų savaitės Prezidento šventėje. Per tą patį sezoną jis veda savo “Vašingtono kariuomenę“ 10 į pergalę regioninėse varžybose. Todėl jis įžengia į JAV žvalgymo istoriją kaip  jauniausias Amerikos skautas, apdovanotas Erelio ženklu.

   Kadangi Rono tėvui dažnai tekdavo būti kelionėse, tai neretai jis su savimi pasiimdavo ir Roną. Todėl, būdamas devyniolikos metų, Ronas jau buvo nukeliavęs daugiau nei ketvirtį milijonų mylių ir šitų kelionių metu tyrinėjo Javos, Japonijos, Indijos ir Filipinų kultūras.  Įvairiose kelionėse pasitaikydavo įvairių nuotykių ir netikėtų pažinčių. Dar būdamas jaunuoju skautu, Ronas susipažįsta su JAV karinio jūrų laivyno vadu Josephu C. Thompsonu, kuris neseniai grįžo iš Vienos ir atliko psichoanalizę Zigmundo Freudo tyrimuose. Po kelių mėnesių Thompsonas jau moko dvylikos metų Roną ir praveda jam neoficialų psichoanalitinės teorijos kursą. Nors Ronas niekada nepriims visos psichoanalizės kaip metodikos, tačiau tai, kad ten buvo kalbama apie žmogaus proto ir mąstymo modelį, tapo jam nepamirštamu dalyku.

1929 metais, grįžęs į Jungtines Valstijas, Ronas atnaujino savo oficialų lavinimąsi ir po to įstojo į Džordžo Vašingtono universitetą (George Washington University), kur studijavo inžinerinį mokslą ir atominę fiziką. Studijų metu jis pradeda kurti literatūrinę karjerą, rašo straipsnius aviacijos lakūnams skirtame leidinyje “The Sportsman Pilot“ (“Pilotavimo sportas“), rašo įvairias istorijas universiteto leidiniuose ir tampa vienos vieno veiksmo pjesės autoriumi “Dievas šypsosi“, kuri susilaukė apdovanojimo. Galiausiai jis tarnauja kaip laisvai samdomas žurnalistas-fotografas “Washington Herald“, taip pat tampa baladžių atlikėju radijuje – Vašingtono radijo WOL. (Vėliau tiek fotografavimas, tiek muzika taps neatimama jo gyvenimo dalimi). 
     Tačiau, pradėjęs savo literatūrinę karjerą, L.Ronas Habardas niekada neužmiršo ir savo pagrindinio tikslo, todėl tęsė savo tyrinėjimus įvairių tautų ir netgi laukinių genčių kultūrų srityje, inicijuodamas įvairias ekspedicijas į įvairias  pasaulio šalis. 
     1945 metų kovo  29 dieną jis gauna kapitono licenziją buriniams laivams su teise plaukioti bet kuriame okeane. Po trijų mėnesių jam suteikiamas JAV Karinių Jūrų laivyno jaunesniojo leitenanto laipsnis kaip atsargos karininkui. Kai JAV įsijungia į II- ąjį Pasaulinį karą, L.Roną Habardą išsiunčia į Australiją, o 1942-ųjų metų kovo mėnesį jis  jau vadovauja sargybiniam laivui, kuris lydi laivų karavanus Atlanto vandenyne. Vėliau vykdo kitas įvairias užduotis Ramiajame vandenyne, tačiau kovų metu buvo sunkiai sužeistas ir atsidūrė ligoninėje. Dėl nervų pažeidimo jam grėsė dalinis aklumas. O tai buvo labai pavojinga, nes tokiu atveju, jo kaip rašytojo karjera būtų baigta. 1945 metais Ronui buvo pripažintas invalidumas. Dar būdamas ligoninėje, jis pradėjo taikyti sau tai, ko jis buvo išmokęs pagal Rytų dvasines technikas. Tokiu būdu jis padėjo ne tik sau atgauti sveikatą, bet ir tiems sužeistiesiems pacientams, kurie gavo traumas karo metu.
  Po penkerių metų intensyvių tyrinėjimų Ronas pristatė pasauliui savo tyrinėjimų rezultatus. Tai buvo knyga “Dianetika. Šiuolaikinis mokslas apie protą“. Knyga buvo išleista  1950 metais gegužės 9 dieną ir netrukus tapo New York Times  bestseleriu. Tai buvo pirmas populiarus vadovas apie žmogaus mąstymą, parašytas žmonėms iš gatvės. Įkvėptas tokio pasisekimo L.Ronas Habardas tęsė savo tyrimus toliau proto ir dvasios srityje ir padarė nemažai atradimų, kuriais naudojasi milijonai žmonių. Galiausiai tai pavirto į judėjimą, kuris dabartiniu metu jau apima net 183 pasaulio šalis. Ši knyga dabartiniu metu jau apdovanota Gineso rekordo sertifikatu.
  L.Ronas Habardas iki pat šiandien išlieka, kaip vienas skaitomiausių pasaulio  autorių. Jo literatūrinis palikimas pastoviai yra kartojamas ir interesas jo knygoms neatslūgsta.  Iki pat šiandien aktyviai veikia įsteigtas L.Rono Habardo fondas, kuris suteikia galimybes pasireikšti talentingiems rašytojams ir iliustratoriams. Tarp teisėjų, kurie skiria pagrindinius prizus nugalėtojams buvo ir žymiausias lietuvių kilmės mokslinės fantastikos rašytojas Algis Budrys.
Šiame video “Ateities rašytojų“ apdovanojimo ceremonijoje ne kartą yra minimas Algio Budrio vardas, nes jis įeina į 25-tuką  žymiausių mokslinės fantastikos rašytojų.
   

Žemiau jūs galite susipažinti tik nedidele dalimi L.Rono Habardo
apdovanojimų ir padėkų, kurias jis gavo iš įvairių organizacijų ir įvairių pasaulio šalių:
Aukso medalis – Meno, mokslo ir literatūros Akademija, Paryžius,
Prancūzija: įteikiama L.Ronui Habardui už jo literatūrinius darbus ir
pasiekimus.
Oficialus patvirtinimas – JTO rašytojų bendruomenė: pripažinimas
L.Ronui Habardui, kaip didžiajam XX amžiaus rašytojui.
Rezoliucija – Kalifornijos Įstatymų leidžiamasis susirinkimas: įteikiama
L.Ronui Habardui už jo darbus meno srityje ir už pagalbą gerinant visų
gyvenimą.
Rezoliucija – Los Angeles miesto taryba: L.Rono Habardo pasiekimų
pripažinimas meno srityje.
Garbės Daktaro laipsnis — Europos meno akademija, Paryžius,
Prancūzija: Išreiškiame padėką L.Ronui Habardui už jo indėlį į mūsų
laikų kultūrą.
Padėkos ženklas – Italijos policijos valdyba (Milanas, Italija): už L.Rono
Habardo indėlį į meną.
“Argosi“ apdovanojimas — žurnalas “Argosi“: įteikiama L.Ronui
Habardui už gyvenimą pripildytą pasiekimais meninės literatūros srityje.
Apdovanojimas “Auksinė palmos šakelė“ — Nacionalinė Meksikos
žurnalistų asociacija: įteikiama L.Ronui Habardui kaip pripažinimo
ženklas už nepakartojamą meistriškumą mene, moksle, bendravime ir
kultūroje.
Literatūros Garbės Daktaro laipsnis — Maskvos valstybinis universitetas:
įteikiama L.Ronui Habardui nuo žurnalistikos fakulteto ir rusų kalbos
katedros už didelius pasiekimus literatūroje ir filosofijoje ir už didžiūlę
humanitarinę veiklą.
Ingram Book apdovanojimas — Ingram Books Prezidentas, Niujorkas:
įteikiama L.Ronui Habardui kaip nusipelniusiam trisdešimt dviejų
bestselerių autoriui, kurio knygų pardavimas viršijo 100 milijonų ekzempliorių tiražą.

Garbės diplomas — Tarptautinis Meno komitetas, Prancūzija: įteikiama
kaip padėka rašytojui ir humanistui L.Ronui Habardui.
Garbės lenta — Mokslinės fantastikos Simpoziumas ir Brigham Young
University Fentezi: už neįkainuojamą L.Rono Habardo indėlį į meną dėka
sukurtų programų “Ateities rašytojai“ ir “Ateities iliustratoriai“.

                    MOKYKIS KAIP MOKYTIS 

Mokymosi technologija – tai L.Rono Habardo atradimas švietimo sistemoje. Iki to momento, kol tai nebuvo padaryta, tikros mokymosi technologijos “kaip mokytis“ nebuvo. Jis įvardino pagrindines kliūtis, kurios trukdo žmogui efektyviai mokytis, ir  sukūrė pirmą ir unikalią veiksmingą technologiją, kuri iš tikrųjų moko kiekvieną žmogų, kaip įsisavinti bet kokį dalyką ir pritaikyti tai, ką jūs išmokote, bet kurioje gyvenimo sferoje. Žinant mokymosi technologiją galima pagerinti švietimo kokybę visoje švietimo sistemoje.

Šią mokymosi technologiją naudoja jau daugybė mokyklų ne tik Amerikoje, Europoje, bet ir Taivanyje, Mongolijoje ir kitose pasaulio šalyse. Štai pavyzdys, kaip tai po truputį įgyvendinama Ukrainoje.

Netgi tokioje šalyje kaip Nepalas, kuri turi tūkstantmetines dvasinio mokymo tradicijas, buvo susidomėta “Mokymosi technologija“. Šiandien Nepale jau pradedama taikyti “Mokymosi technologiją“ labai plačiai.

L.Ronas Habardas – unikali asmenybė, todėl pasinaudokime jo atradimais ir padarykime mūsų šalį pažangos keliu einančią valstybę. Tai, jeigu jūs mokytojas ar treneris, ar net įmonės vadovas, tai nelaukite, kol  kažkas “iš viršaus“ ar kitos aplinkybės jums pasakys, kad “naudokite šią efektyvią mokymosi technologiją“, inicijuokite patys savo darbuotojų,  mokytojų ar moksleivių apmokymą, kaip naudotis šita technologija, ir tada jūs patys įsitikinsite, kad moksleivio, mokytojo ar darbuotojo sugebėjimai mokytis pagerėja net 90%. Tokia yra pasaulinė praktika ir ja tikrai verta pasinaudoti.

Mokymosi pagrindų vadovas

                                                    Telefonas pasiteiravimui dėl “Mokymosi technologijos“, dėl Anglų kalbos kurso “Grammar and Communication“ (dirbama individualiai), dėl Administravimo technologijos Know-How, taip pat asmeniniais klausimais: 8-602-87708

 El.p.: ggc.klaipeda@gmail.com

Reklama

About MB "Pažanga LT" Administratorius

Visos teisės saugomos. WISE, WISE simbolis, WISE logotipas, Hubbard yra prekių ir paslaugų ženklai, priklausantys WISE International, ir yra naudojami tik gavus leidimą.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.